ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Αντιστάσεις για εργοστασιακούς ατμοποιητές και έτοιμες αντιστάσεις για επισκευάσιμους ατμοποιητές.