ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο θεωρείται εναλλακτικός τρόπος καπνίσματος και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται τρόπος διακοπής του καπνίσματος, φαρμακευτική αγωγή θεραπείας οποιασδήποτε φυσικής ή πνευματικής νόσου ή υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής.

Κάποια από τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας και το κατάστημά μας περιέχουν νικοτίνη - μία εξαιρετικά τοξική και εθιστική ουσία.

Τα προϊόντα αυτά καθώς και οποιοδήποτε άλλο προϊόν της ιστοσελίδας μας προορίζονται αυσηρά και μόνο για ενήλικες καπνίζοντες ή ατμίζοντες, και όχι σε ανήλικους, μή καπνίζοντες ή ατμίζοντες και εγκύους.

Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε άτομα ευαίσθητα στη νικοτίνη, από άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, υπέρταση, διαβήτη και άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη ή άσθμα, χωρίς την άδεια του θεράποντα ιατρού τους.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας προκληθεί από την χρήση των προϊόντων που εμπορεύεται.

Σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε παρενέργειας από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου συνίσταται η διακοπή της χρήσης του και η άμεση επίσκεψη και συμβουλή γιατρού.

Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη του χρήστη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς, τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία μας, προορίζονται αυστηρά για άτομα 18 ετών και άνω. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε ψευδή δήλωση των χρηστών/ πελατών της.

Το SUBOHMNIA είναι φυσικό κατάστημα πώλησης ειδών ηλεκτρονικού τσιγάρου που δεν αποτελούν φαρμακευτικά προϊόντα όπως έχει επισημανθεί παραπάνω.

Η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλεσης, κλοπής ή ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από την εκάτστοτε μεταφορική εταιρία, των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί, καθώς και οποιασδήποτε βλάβης μπορεί να προκληθεί λόγω μεταφοράς των προϊόντων.

Η εταιρία μας εγγυάται την σωστή συσκευασία των προς αποστολή προϊόντων.

Σε όλες τις περιπτώσεις ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας ενημερώσουν για οποιαδήποτε, ως άνω αναφέρθηκε, βλάβη, με σκοπό να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από πλευράς μας, για την αποζημίωσή τους από την εκάστοτε εταιρία μεταφορών.

Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την πρόκληση βλάβης των προϊόντων μετά τη χρήση, διότι δεν θα μπορούσε να διευκρινιστεί εαν θα μπορούσε να είναι από κακή χρήση του ίδιου του χρήστη ή ελλατωματικό προϊόν.

Η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη για ελλατωματικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο επιβαρύνει την εταιρία παραγωγής, ωστόσο εάν η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση, η εταιρία μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενημερώσει τους πελάτες της πώς μπορούν να λάβουν την υπηρεσία της εγγύησης, εφόσον την δικαιούνται.

Η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη συμβατότητα των παραγγελθέντων προϊόντων, μεταξύ τους ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να διαθέτει ο αγοραστής.

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους καθώς και του περιεχομένου τους.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών και του περιεχομένου των υπηρεσιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλήψεις στις πληροφορίες ή στους όρους χρήσης των υπηρεσιών. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για δυσλειτουργία ή βλάβες που μπορεί να προκείψουν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας ή κατά τη χρήση αυτών, καθώς και για αδυναμία εκτέλεψης ή ελάττωμα καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας, αδυναμία τεχνικών συστημάτων ή εξοπλισμού του χρήστη, ή βλάβη στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ:

Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να συμορφωθούν με τα παρακάτω:

-να μην δημοσιεύουν με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που είναι για οποιονδήποτε λόγο μη νόμιμο, προσβλητικό υβριστικό, απειλητικό ή επικίνδυνο, πορνογραφικό ή προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών της ανηλικότητας, που θα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που θα καλλιεργεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας ή αναπηρίας, που θα παροτρύνει σε επιθετική συμπεριφορά, σε εθισμούς και δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς, που θα προτρέπει στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας.

-να μη δημοσιεύουν ή μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που δεν έχουν δικαίωμα δημοσίευσης ή μετάδοσης, σύμφωνα με το νόμο (όπως εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες, που έχουν αποκαλυφθεί οικειοθελώς στην εταιρία μας για συναλλαγές από άλλους χρήστες), καθώς και περιεχόμενο το οποιό παραβιάζει οποιδήποτε εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας ή τρίτων.

-να μην προβαίνει σε δημοσίευση ή αποστολή με email ή οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο με ιούς ή άλλα προγράμματα ή κώδικες με σκοπό την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης ή δησλειτουργίας.

- να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε παρενόχληση τρίτων με οποινδήποτε τρόπο, η συλλογή προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών και η εκούσια ή ακούσια παραβίασση της τρέχουσας νομοθεσίας και διατάξεων.

- αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι θα παρέχει τα σωστά στοιχεία για τον εαυτό του, όταν αυτό απαιτείται από τις Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρεί λανθασμένα στοιχεία για τον εαυτό του.

- αποδέχεται ρητά ότι το subohmnia.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να διαγράψει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που εισάγει ο χρήστης και το οποίο αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης και ο χρήστης είναι ο μόνος υπόλογος απέναντι στην δικαιοσύνη για οποιαδήποτε παράβαση εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας.

- έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αυτός αποκλειστικά βαρύνεται με την καταβολή τελών σε τρίτους σε περίπτωση που αυτό απαιτεί η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα μας διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων , τα οποία έχουν οικειοθελώς παραχωρηθεί απο τον χρήστη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιονδήποτε λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η ιστοσελίδα μας εγγυάται ότι θα διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της με τρόπο τέτοιο που να συμβαδίζει με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία μας συλλέγει και διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία που οικειοθελώς παραχωρεί ο κάθε χρήστης, με σκοπό την εξυπηρέτηση του ίδιου του χρήστη, της επικοινωνίας της εταιρίας προς αυτόν και τυχών προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή διαγραφή των στοιχείων του από τις λίστες της εταιρείας.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας:

  • Για την εγγραφή του χρήστη στις λίστες της εταιρείας μας με σκοπό τυχών προωθητικές ενέργειες ή αποστολή νέων της εταιρίας μας ή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, καθώς και για την επικοινωνία της εταιρίας μας με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας: Όνομα & Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  • Επιπροσθέτως στα παραπάνω και για την ομαλή λειτουργία των αποστολών των παραγγελιών των χρηστών και με ΜΟΝΟ σκοπό την συναλλαγή της ετερείας μας με τους χρήστες/πελάτες η την τυχών επιστροφή προϊόντων προς την εταιρία μας με την τυχών επιστροφή χρημάτων της εταιρίας μας προς τους χρήστες/ πελάτες: Κινητό τηλέφωνο, Φυσική Διεύθυνση, Ονοματεπώνυμο, Τραπεζικό Λογαριασμό.

Ο χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να διαγραφεί από τις λίστες της εταιρίας μας σε περίπτωση που θέλει πλέων να μην λαμβάνει καμία ειδοποίηση σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες που παρέχει.

Τα στοιχεία που ενδεχομένως παραχωρούνται οικειοθελώς από τους χρήστες στην εταιρία μας μέσω της ιστοσελίδας ή άλλων μέσων, σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους δεν δημοσιεύονται και δεν εκμεταλλεύονται με κανέναν άλλον τρόπο πέραν από τα προαναφερθέντα.

Είναι πιθανόν να λάβετε μηνύματα ή emails που αφορούν τις παραγγελίες σας ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που εμπορευόμαστε και είναι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν (newsletter), εκτός και αν δεν επιθυμείτε τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων και διαγραφείτε από τις λίστες μας, ειδοποιώντας την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας σε περίπτωση μελλοντικής τους παραγγελίας, με σκοπό την ομαλή αποστολή των προϊόντων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας της εταιρείας μας μπορεί πάντα να αλλάξει τις προτιμήσεις της λήψης email & newsletter, όποτε εκείνος το επιθυμεί, αποστέλωντάς μας ένα email με την επισήμανση ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον διαφημιστικά μηνύματα και newsletter.

Η ιστοσελίδα μας προστατεύεται από το πρωτόκολο SSL και η περιήγησή της σε αυτήν είναι πάντα ασφαλής προς τους χρήστες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε κατα την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να σας ζητηθεί να μας παραχωρήσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να ανατρέξετε στις προηγούμενες παραγράφους για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ιστοσελίδα μας συμμορφώνεται με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραχωρούνται οικειοθελώς από τους ίδιους τους χρήστες, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ομαλή λειτουργία των συναλλαγών τους χρήστη με την εταιρία μας και δεν δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται με κανένα τρόπο σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Μπορείτε να ανατρέξετε στις παραπάνω παραγράφους για να ενημερωθείτε σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται να παραχωρηθούν από τους χρήστες.

Κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ζητήται από τους χρήστες να καταχωρήσουν ένα όνομα εισόδου (username) και ένας προσωπικός και μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), καταχωρόντας τα υπάρχει σύδεση στο περιβάλλων των χρηστών/ μελών της ιστοσελίδας μας. Από εκεί έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία τα οποιά ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει όποτε το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα στοιχεία αυτά να είναι ψευδή και σε καμία περίπτωση ο χρήστης/ μέλος δεν πρέπει να δημοσιεύει ή να κοινοποιεί τα στοιχεία εισόδου: username, password.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει όποτε εκείνος επιθυμεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Είναι μάλιστα κάτι που η εταιρία μας προτρέπει τους χρήστες της να κάνουν. Ο χρήστης είναι ο μοναδικός διακαιούχος των στοιχείων εισόδου και υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία μας διαφορετικά η εταιρία μας δεν ευθύνεται για την χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει κανενός είδους αποζημίωση ή ευθύνη απέναντι στη νομοθεσία σε περίπτωση που ο χρήστης καταχωρήσει ψευδή στοιχεία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τι είναι τα cookies;

Είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies

Η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί cookies για την άσκοπη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται από εμάς σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούμε στην προσωπική ταυτοποίησή σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας, για τη διενέργεια ερευνών προς το σκοπό βελτίωσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών και για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων (π.χ. για να μπορείτε να κοινοποιείτε περιεχόμενο του site μας στα κοινωνικά δίκτυα με τα οποία έχετε συνδεθεί, να παρακολουθείτε βίντεο κ.ά.) και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Για παράδειγμα η Google χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητας σε αυτόν τον ιστότοπο. Γι’ αυτό το σκοπό, κοινοποιούνται στην Google πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική της Google μπορείτε να δείτε εδώ.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies:

Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστότοπου

Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Cookies διαφημίσεων

Άλλα cookies από τρίτους

Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά τα είδη cookies.

Cookies για βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου

Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά τα εργαλεία που παρέχει ο ιστότοπος μας. Για παράδειγμα:

Καταγραφή εάν έχετε ενεργή τη λειτουργία της Javascript στον περιηγητή σας.

Ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο.

Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από υπηρεσίες τρίτων όπως η Google Analytics και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε:

αν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν

πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπονται τον ιστότοπό μας

τις προβολές κάθε μεμονωμένης σελίδας και των δημοσιευμένων άρθρων μας

τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή αν οι χρήστες μάς επισκέπτονται από παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικές καμπάνιες, μηχανές αναζήτησης ή έρχονται απευθείας στο subohmnia.gr.

Cookies από τρίτους (third-party)

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογών τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς.

Για παράδειγμα, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, όταν "μοιράζεστε" ένα προϊόν μας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε (π.χ. το Facebook ή το Instagram), τότε αυτές οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης παράγουν cookies για να θυμούνται τη σύνδεσή σας με αυτές αλλά και για να καταμετρήσουν την ενέργειά σας.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει δεδομένα από άλλα sites όπως YouTube ή Facebook, αυτά τα sites χρησιμοποιούν δικά τους cookies στη συσκευή σας/στον browser με τον οποίο επισκέπτεστε. Ο ιστότοπός μας δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά (πρόσβαση στα cookies έχουν μόνο αυτοί που τα δημιούργησαν). Παρακαλούμε ελέγξτε τη πολιτική των εν λόγω sites για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτά τα cookies. Για παράδειγμα, για τα third party cookies του Facebook θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας

Ο βασικός τρόπος που σας επιτρέπει να έχετε έλεγχο των cookies είναι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξαρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή σας για κάθε εγκατάσταση. Βέβαια, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι εφόσον έχετε απενεργοποιήσει την αποδοχή cookies ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από κάποιον διαδικτυακό τόπο. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσετε κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης cookies που είναι διαθέσιμα για το φυλλομετρητή σας, ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

Μπορείτε να ελέγχετε και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο aboutcookies.org.

Συμφωνώντας να αποδεχτείτε τη χρήση των cookies, παρέχετε σε μας και στους τρίτους που συνεργαζόμαστε την τοποθέτηση, αποθήκευση και πρόσβαση των cookies στον υπολογιστή σας.

Συμπληρωματικά μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες των οποίων τα cookies η εταιρία μας δεν μπορεί να ελλέγξει και δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και τις πολιτικές προστασίας αυτών των ιστοσελίδων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα μας περιέχει εμπορικά σήματα & ονόματα που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησίμα είτε της εταιρίας μας είτε των αντίστοιχων δικαιούχων. Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται απο τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα τα κείμενα οι εικόνες τα γραφικά, τα λογότυπα οι επωνυμίες τα εμπορικά σήματα κτλ. ανήκουν είτε στην εταιρία μας είτε στις εταιρίες που αναφέρονται, τα οποί προστατεύονται από την νομοθεσία περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, διανομή, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Τα παραπάνω επιτρέπονται κατόπιν γραπτής άδειας των δικαιούχων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορούν να δώσουν την παραγγελία τους:

  1. μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας,
  2. μέσω αποστολής email με τα προϊόντα που επιθυμούν παρακάμπτοντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα του καταστήματός μας και
  3. με τηλεφωνική παραγγελία.

Η παραγγελία του πελάτη κατοχυρώνεται κατόπιν αποστολής επιβεβαιωτικού μηνύματος της εταιρίας μας προς τον πελάτη με το σύνολο των προϊόντων που έχει επιλέξει το κόστος μεταφορικών και το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Σε περίπτωση μη επικοινωνίας του πελάτη σε αυτό το μήνυμα η εταιρία μας θεωρεί ότι αποδέχεται την παραγγελία και το κόστος αυτής και προχωράει στη αποστολή της. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει την παραγγελία του θα πρέπει να επικοινωνήσει έγκαιρα με το κατάστημά μας μέσω email μηνύματος ή τηλεφωνικά και να την ακυρώσει.

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και οποιουδήποτε άλλου φόρου μπορεί να επιβαρύνει το οποιοδήποτε προϊόν. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει τις τιμές των προϊόντων της χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας είναι οι ισχύουσες τιμές κατά την χρονική περίοδο της κατοχύρωσης της παραγγελίας του πελάτη και μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή πριν την κατοχύρωση της παραγγελίας του πελάτη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο τρόπος αποστολής των προϊόντων στο χώρο σας γίνεται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, και το κόστος υπολογίζεται σύμφωνα με το όγκο το βάρος του δέματος και την περιοχή αποστολής. Για παράδειγμα εάν η περιοχή αποστολής βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή το κόστος της μεταφοράς είναι πιο υψηλό σε σχέση με ένα αστικό κέντρο. Ο χρόνος αποστολής των παραγγελιών του πελάτη εξαρτάται από την περιοχή της αποστολής και την ημέρα κατοχύρωσης της παραγγελίας. Για παράδειγμα εάν η κατοχύρωση της παραγγελίας γίνει Παρασκευή, η αποστολή θα διαρκέσει παραπάνω ημέρες λόγω μεσολάβησης Σαββατοκύριακου. Επίσης η αποστολή μπορεί να διαρκέσει παραπάνω ημέρες σε περίπτωση μεσολάβησης αργίας ή εθνικής εορτής. Επίσης η αποστολή μπορεί να διαρκέσει παραπάνω σε περίπτωση που η περιοχή αποστολής θεωρείται απομακρυσμένη περιοχή. Σε περίπτωση παραλαβής των προϊόντων από το κατάστημά μας τα μεταφορικά έξοδα δεν υπολογίζονται στο σύνολο της τελικής παραγγελίας.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας οποιουδήποτε προϊόντος. Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία μας μέσω τηλεφώνου ή email για να ενημερωθούν για διαθεσιμότητα προϊόντων που εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του μπορεί να το κάνει σε διάστημα 2 ωρών από τη στιγμή της κατοχύρωσης της παραγγελίας του.

Σε περίπτωση που παρέλθει αυτό ο χρόνος ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει παραλάβει σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία κατοχύρωσης της παραγγελίας του και να επιστραφεί το συνολικό ποσόν της παραγγελίας εκτός από τα έξοδα αποστολής ή τυχών άλλα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο πελάτης να επικοινωνήσει με την εταιρία μας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη, τα προϊόντα που θα επιστραφούν ενδέχεται να έχουν ειδικό αυτοκόλλητο της εταιρίας μας και θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα άφθαρτα στην αρχική τους συσκευασία όπως έχουν παραληφθεί με το ειδικό αυτοκόλλητο άθιχτο. Η εταιρία μας θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων κατόπιν της παραλαβής των προϊόντων και του ελέγχου του για να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα της παραγγελίας και εάν η κατάστασή τους είναι σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα. Τα προϊόντα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα αποζημιώνονται.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα συνοδεύονται από κάποιο τρίτο προϊόν προσφοράς ή προωθητικής ενέργειας θα πρέπει και αυτά να επιστρέφονται στην εταιρία μας μαζί με την αρχική παραγγελία.

Αφού γίνει η παραλαβή των προϊόντων από την εταιρία μας τα χρήματα θα πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης.

Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει λόγω ελαττωματικού προϊόντος ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρία μας για να ενημερωθεί πώς θα μπορέσει να κάνει χρήση της υπηρεσίας της εγγύησης εάν την δικαιούται. Ο πελάτης δεν δικαιούται την εγγύηση εάν έχει προκύψει βλάβη στο προϊόν από κακή χρήση ή απροσεξία από την πλευρά του πελάτη.

Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει οι πελάτες να επικοινωνήσουν με την εταιρία μας. Για λόγους υγιεινής η εταιρία μας δεν δέχεται επιστροφές από: επιστόμια (drip tips), υγρά αναπλήρωσης, μπουκαλάκια και ατμοποιητές ή δεξαμενές που έχουν γεμιστεί με υγρό.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Αντικαταβολή: Cash on Delivery (COD) Ο πελάτης αφού ελέγξει το δέμα που έχει παραλάβει προσκομίζει στο υπάλληλο της μεταφορικής εταιρίας κούριερ το αντίτιμο της παραγγελίας του με τα έξοδα αντικαταβολής να επιβαρύνουν τον πελάτη.
  2. Κατάθεση σε τράπεζα: Ο πελάτης μπορεί να καταθέσει το συνολικό κόστος της παραγγελίας του (μαζί με τα μεταφορικά έξοδα) σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας μας. Αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης.