ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Σιγουρευτείτε ότι η φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  • Για την αποφυγή ανάφλεξης ή έκρηξης μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία και μην την αποθηκεύετε μαζί με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο.

  • Αποθηκεύετε πάντα τις μπαταρίες σας σε ειδική θήκη για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή προστατεύοντάς τις από τις συνθήκες περιβάλλοντος, ειδικά κατά τη μεταφορά τους.

  • Εαν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την μπαταρία για αρκετό καιρό, σιγουρευτείτε ότι το ρεύμα του είναι πάνω από 2.5 V πριν τη χρήση.

  • Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εαν έχει οποιουδήποτε είδους γδάρσιμο ή φθαρμένη/ελλατωματική εμφάνιση.

  • Σιγουρευτείται ότι η μπαταρία είναι κατάλληλη για τη συσκευή σας.

  • Μην κακομεταχειρίζεστε τις μπαταρίες.

  • Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Είναι ευθύνη του πελάτη να λάβει υπ' όψιν του τους κινδύνους και τους κανόνες για τη σωστή χρήση όλων των μπαταριών. Όπως επίσης και η χρήση της μπαταρίας αυτής και όλων των μπαταριών γίνεται με ευθύνη του πελάτη και δεν ευθύνεται η εταιρία μας για οποιαδήποτε ακατάλληλη ή κακή χρήση της μπαταρίας καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη ή τραυματισμό λόγω ελλατωματικής μπαταρίας.